Bibliotekskatalogen vid Högskolan i Gävle


Vy från fjärde våningen på Högskolebiblioteket i Gävle

Vad kan du göra i bibliotekskatalogen?

I bibliotekskatalogen hittar du bibliotekets tryckta böcker och e-böcker som är kursböcker. Logga in för att låna om eller reservera böcker.

För att kunna logga in krävs att du har ett bibliotekskonto och lånekort.


What can you do in the Library catalogue?

In the catalogue you will find printed books and e-books that are text-books. Log in to renew your books or reserve books.

To be able to log in you must have an account and a library card.


Logga in på ditt konto:

Saknar du konto? Registrera dig här.